Etusivu Vaihtoautot Wetteri Lisäturva Wetteri Lisäturva ei koske seuraavia

Wetteri Lisäturva ei koske seuraavia

 

Äänet

 • Auton ylimääräiset äänet, ellei ne ole sopimukseen kuuluvan vioittuneen osan aiheuttamia.

Auton korjauksissa käytetyt varaosat ja nesteet

 • Heikompien kuin automerkin alkuperäisten varaosien rikkoutumisesta johtuvat vauriot.
 • Sopimuksen aikana tehdyissä määräaikaishuolloissa käytetyn öljyn laatuluokitus ei täyty.

Auton korjaukset

 • Säädöt, komponenttien puhdistukset, pinnoitukset, ohjelmistopäivitykset sekä tarpeettomat diagnoosit.
 • Korjaukset, joiden suorittamiseen ja kustannuksiin ei ole etukäteishyväksyntää.
 • Viat, jotka ovat aiheutuneet ammattitaidottoman henkilön suorittaman huollon tai korjauksen seurauksena.

Auton varustelu ja muutokset

 • Autoa ei ole tarlvivarustettu, ja tämä aiheuttaa vaurion
 • Ajoneuvot, joissa on tehty sopimuksen aikana muutoksia moottorissa, ohjelmistoissa (mukaan lukien tehosoftat), voimansiirrossa tai jousituksessa (mukaan lukien pyörän tai renkaan koot ja asennot) tai pakoputkistossa, joita ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt.

Auton ylläpidon laiminlyönti tai huolimattomuus

 • Sopimuksen aikana käytetty väärää polttoainetta
 • Sopimuksen aikana tapahtunut rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan laiminlyönnistä tai piittaamattomuudesta ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin lisävaurioiden estämiseksi, kun havaittavissa on selkeä vika (esimerkiksi moottorin lämpötilan muutos).
 • Emme korvaa rikkoutumista, mikäli auton huoltokirja on sopimuksen ajalta puutteellinen ja autoa ei ole sopimuksen aikana huollettu auton valmistajan ilmoittaman huolto-ohjelman mukaisesti sopimuksen aikana.

Ulkoiset tekijät

 • Vian aiheuttanut ulkoinen tekijä (myös jäätyminen)
 • Kosteusvauriot, ruostuminen tai hapettuminen (mm. sähköliittimet)

Takuut ja muut suositukset

 • Tehdastakuun piiriin kuuluvat viat ja vauriot
 • Komponentit tai osat, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheuttaneet rikkoutumista, mutta ne vaihdetaan perustuen valmistajan tai korjaamon suosituksiin.

Seurannaisvauriot

 • Rikkoutuminen, joka johtuu Lisäturvan piiriin kuulumattoman osan rikkoutumisesta.

Normaali kuluminen

 • Normaalilla kulumisella tarkoitetaan osien asteittaista huonontumista, joka johtuu kulumisesta, kitkasta, syöpymisestä, jäätymisestä, kosteuduesta, hapettumisesta tai muusta vastaavasta syystä, joka on ollut odotettavissa auton ikä ja ajetut kilometrit huomioon ottaen ja edellyttäen, että autoa on käytetty sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.
 • Toimintatehon vähittäin tapahtuvat heikkeneminen, joka johtuu normaalista kulumisesta, kun rikkoutumista ei ole tapahtunut. Tähän kuuluu myös kasvanut polttoaineen kulutus.

Muut tekijät

 • Jos ajoneuvo on sopimuksen aikana kolarikorjattu ja uudelleen rekisteröity.
 • Sopimuksen aikana tapahtunut rikkoutuminen, jonka syynä on onnettomuus, kansalaisliike tai mellakka, törmäys (mukaan lukien tieltä ulosajo) tai kaatuminen, lasin rikkoutuminen, maanjäristys, räjähdys, putoavat esineet, tuli tai savu, tulva, nestesaastuminen, jäätyminen, karstoittuminen, polttoaineen saastuminen, rakeet, salama, ilkivalta, öljyn saastuminen, ruoste tai korroosio, varkaus tai luvaton käyttöönotto, kilpa-ajo, vandalismi, vesi, veden saastuminen, myrskytuuli ja muut ulkoiset voimat tai tapahtumat.
 • Sopimuksen aikana kaupallisesti käytetty ajoneuvo: lumen auraukseen, vuokraustoimintaan, edustukseen tai taksina.
 • Sopimuksen aikana autoa käytetty hälytysajoneuvona, kilpailussa tai off road -ajossa.
 • Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella.