Etusivu Yritys Vastuullisuus ja ympäristö

VASTUULLISUUS JA YMPÄRISTÖ

VASTUULLISUUS WETTERILLÄ

Vastuullisuus Wetterillä perustuu voimassa olevien lakien, niiden hengen sekä Wetterin arvojen noudattamiseen päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Vastuullisuuttamme määrittelevät standardit ja ohjeet on koottu koko henkilöstön käytössä olevaan toimintajärjestelmäämme. Ohjeistuksen tarkoituksena on toimia henkilöstömme apuna päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Tämä ohjeistus kattaa lainsäädännölliset velvoitteemme, arvomme sekä sisäiset ohjeemme. Kannustamme siihen, että jokainen wetteriläinen tunnistaa, mitä vastuullinen toiminta on jokapäiväisessä arjessa ja pystyy siten kohdaltaan kantamaan vastuun vastuullisen toiminnan toteutumisesta.

Laki ICON
NOUDATAMME LAKEJA JA HYVÄÄ LIIKETAPAA

Emme hyväksy lakien rikkomista emmekä koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, lahjonnan ja muun korruption torjuntaa, kilpailua ja kuluttajansuojaa, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta koskevat lait ovat keskeisessä osassa.

Toimimme myös muutoin korkeimpia vastuullisia liiketoimintaperiaatteita noudattaen. Harjoitamme liiketoimintaa vain sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden edellytämme noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä ja huomioimme tämän mm. valitessamme alihankkijoita, palveluntuottajia tai muita yhteistyökumppaneita.

Kilpailu ICON
REILU KILPAILU ON LÄHTÖKOHTAMME

Kilpailemme rehellisesti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen. Emme harjoita lainvastaista tiedonvaihtoa, toimintaa tai sopimuksia kilpailijoiden kanssa. Keräämme tietomme kilpailijoista vain rehellisesti ja lainmukaisesti yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Korruptio ICON
EMME HYVÄKSY KORRUPTIOTA JA LAHJONTAA

Emme hyväksy liiketoiminnassamme korruptiota missään muodossa. Emme anna asiakkaillemme, toimittajille, viranomaisille tai muille päättäjille lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi. Emme myöskään ota vastaan lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekomme puolueettomuuteen.

Eturistiriidat ICON
VÄLTÄMME ETURISTIRIIDAT

Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset konsernin etujen mukaisesti, eivätkä henkilökohtainen etu tai suhteet vaikuta päätöksentekoon.

Emme osallistu Wetterin nimissä poliittiseen toimintaan. Edellytämme henkilöstöltä avoimuutta mahdolliseen eturistiriitaan johtavissa tilanteissa.

Ihmisoikeudet ICON
KUNNIOITAMME IHMISOIKEUKSIA

Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edellytämme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Häirinnän, syrjinnän, lapsityövoiman, pakkotyön tai minkäänlaisen hyväksikäytön osalta kantamme on yksiselitteinen; se ei ole arvojemme mukaista eikä hyväksyttävää.

Edellytämme myös, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme noudattavat kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeusperiaatteita.

Salassapito ICON
SUOJAAMME LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

Emme hanki tai käytä luottamuksellisia tietoja yksityistarkoitukseen. Pidämme salassa työssämme saadut luottamukselliset tiedot yhtiön toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista emmekä kerro tai luovuta näitä tietoja muille kuin asianosaisille. Edellytämme, että liikekumppanimme varmistavat osaltaan sen, että myös niiden työntekijät ja alihankkijat kunnioittavat näitä periaatteita.

Ihmisoikeudet ICON
VIESTIMME VASTUULLISESTI

Olemme sitoutuneet ennakoivaan, avoimeen ja sisällöltään objektiiviseen viestintään. Edustamamme tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistoissa.

Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Tiedotamme sidosryhmiä kriisitilanteissa nopeasti ja rehellisesti sekä kannamme oman osamme vastuusta.

Työyhteisö ICON
TOIMIMME VASTUULLISESTI TYÖYHTEISÖSSÄ

Työntekijät ovat Wetterin tärkein voimavara ja tästä syystä Wetteri haluaa olla varma, turvallinen ja oikeudenmukainen työnantaja henkilöstölleen. Pidämme hyvän työilmapiirin luomista ja ylläpitämistä yhteisenä tehtävänämme. Työpaikkakiusaamiselle ja työsyrjinnälle meillä on nollatoleranssi.

Takaamme kaikille henkilöstöömme kuuluville tasa-arvoisen kohtelun. Ketään henkilöstön edustajaa ei syrjitä iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, poliittisten mielipiteiden tai etnisen alkuperän vuoksi. Olemme sitoutuneet alan työehtosopimuksiin ja kehitämme paikallisen sopimisen käytäntöjä.

Kestävyys ICON
TOIMIMME KESTÄVÄSTI

Meille Wetterillä huomisen maailma on tärkeä. Tämän vuoksi meille on tärkeää tiedostaa päätuotteemme, henkilöautojen, aiheuttamat ympäristövaikutukset ja saada asiakkaamme ymmärtämään heidän tekemiensä valintojen merkityksen.

Henkilöautot kuormittavat ympäristöä koko elinkaarensa ajan. Jokaisen henkilöauton valmistus kuluttaa rajallisia luonnonvaroja ja niiden teollinen tuotanto kuormittaa ilmastoa ja vesistöjä sekä synnyttää jätettä. Henkilöautojen pakokaasut ovat iso yksittäinen kasvihuonekaasujen lähde.

Henkilöautojen ympäristökuormituksesta huolimatta ne ovat elintärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Wetterin haaste on hakea tasapainotilaa ympäristön kuormituksen vähentämisen ja yhteiskunnan tarpeiden välillä.

Pohjois-Suomen johtavana autokauppiaana Wetterillä on merkittävä vastuu yhteisen ympäristömme tulevaisuudesta. Tavoitteenamme on myös toteuttaa hiilineutraali jätehuolto yhteistyössä valittujen palveluntuottajien kanssa.

Ohjaamme Wetterin toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan jokapäiväisillä valinnoillamme. Suosimme yhteistyökumppaneidemme valinnoissa ympäristöasioiden hoitoon sitoutuneita toimijoita ja omaa päivittäistä toimintaamme ohjaa ISO14001–ympäristösertifikaatti, joka on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli.

GREEN DEAL –YMPÄRISTÖSOPIMUS

Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ovat allekirjoittaneet 22.11.2018 autoalan ja valtion välisen Green deal -ilmastosopimuksen. Autoalan ja valtion yhteiset tavoitteet tukevat liikenteelle asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä. Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtiovallan ja yritysten välillä.

Wetteri oli ensimmäinen autokaupan toimija, joka sitoutui autoalan ja valtion väliseen Green deal -ilmastosopimukseen. Sopimuksen myötä olemme sitoutuneet lisäämään henkilöstömme, asiakkaidemme ja eri sidosryhmiemme tietoisuutta ympäristöä vähemmän kuormittavasta autoilusta sekä auttamaan asiakkaitamme tekemään oikeita valintoja näiden omien käyttötarpeidensa perusteella. Lisää tietoa sitoumuksen sisällöstä ja tavoitteista saat sitoumus2050.fi -verkkopalvelusta.

WETTERI GREEN

LATAUSINFRAN RAKENTAMINEN

Tulemme lisäämään sähköautojen latauspisteiden määrää kaikissa toimipisteissämme sekä asentamaan liikkeidemme katoille aurinkopaneeleita, joilla katamme osan myymälöidemme sähkönkulutuksesta. Tarjoamme myös koti- ja yrityslatauspisteitä asiakkaillemme osana sähköauton hankintaa.

BIOPOHJAISET POLTTOAINEET

Neste MY uusiutuva diesel on sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettu korkealaatuinen tuote ja suomalainen innovaatio. Tuote vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Tuote soveltuu sellaisenaan kaikkiin ajoneuvoihin, ja sillä on ajettu miljoonia kilometrejä vaihtelevissa olosuhteissa. Oulun toimipisteemme yhteydessä toimii Neste MY tankkausasema, ja myös toimipisteen esittelyautot kulkevat Neste MY uusiutuvalla dieselillä. Lue lisää Neste MY:sta.

VALAISTUS

Isona osana ympäristötekoja sekä säätöjä, olemme aloittaneet myymälöidemme sekä korjaamotilojemme valaistuksen uusimisen erergiatehokkaiksi LED-valoiksi. Tulemme uusimaan valaistuksen kaikkien toimipisteidemme osalta vuoteen 2024 mennessä.

AUTOJEN KIERRÄTYS

Suomessa on satoja tuhansia autoja, joiden tulisi päästä jo lepoon. Vanhat autot ovat riski liikenteessä ja haitta ympäristölle.

Autovanhukset saa nykyisin luovuttaa ilmaiseksi mihin tahansa Suomen Autokierrätyksen valtuutettuun vastaanottopisteeseen. Auto poistetaan veloituksetta rekisteristä sekä hyödynnetään ja uudelleenkäytetään 95 prosenttisesti. Autosi jatkaa siis elämäänsä ja sinä pääset ajamaan paremmalla kulkupelillä.

Suomen autokierrätyksen sivuilta saat tietoa miksi ja miten auton voi kierrättää.

AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN

Oulussa Wetteri Oy:n Äimäkuja 2:n kiinteistön sekä Äimätie 5:n vauriokorjaamon kiinteistön katoille on asennettu aurinkovoimalat. Wetterin Äimäkujan voimala koostuu 610 aurinkopaneelista ja on teholtaan 170,8 kWp. Vuosituotto on 145.200 kilowattituntia. Äimätiellä sijaitsevan Wetterin vauriokorjaamon voimala koostuu puolestaan 390 aurinkopaneelista, joka on teholtaan 109,2 kWp. Tämän voimalan vuosituotto on 92.800 kilowattituntia. Aurinkosähköjärjestelmien toimittaja on Oulun Energia ja voimaloiden toteutuksena on tasakattoasennus painojen kera.

Näiden kahden aurinkovoimalan tuottamalla määrällä sähköä voitaisiin ajaa sähköautolla yli 1.500.000 kilometriä vuodessa. Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö käytetään yhtiöiden omassa toiminnassa ja aurinkovoimalat ovat yksi konkreettinen askel yritysten vihreämpään tulevaisuuteen. Samalla Wetteri Oy on rakentanut merkittävästi hybridi- ja sähköautojen latausasemia autoliikkeiden pihoille.

Wetteri Oy liittyi keväällä 2019 autoalan green deal –ilmastosopimukseen. Green deal –sopimus on autoalan ja valtion välinen sopimus, jolla tavoitellaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Nyt valmistunut aurinkovoimala on yksi toimenpide Wetteri Oy:n omassa ympäristöohjelmassa. Wetterin ympäristöohjelman omien toimenpiteiden lisäksi Wetterin kotisivuilla on julkaistu kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnattu Wetteri Green -tietopaketti vähäpäästöisistä ajoneuvoista, biopolttoaineista sekä muista vaihtoehtoisista käyttövoimista.